Kontaktperson

 

Vill du göra skillnad?

Som kontaktperson är du en medmänniska och kompis till någon som behöver socialt stöd, det kan vara för ett barn, en ungdom eller vuxen. Du bidrar genom att en person med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva som andra. Uppdraget som kontaktperson kan till exempel innebära att delta vid olika fritidsaktiviteter, gå på bio, promenera, umgås hemma och ta en fika, gå och fiska eller spela dataspel tillsammans.

Innan du påbörjar ditt uppdrag måste du lämna ett utdrag från belastningsregistret. Du förväntas inte ge professionellt stöd. Du är istället någon som den enskilde kan prata och umgås med och som kan ge råd och stöd i vardagen.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett intresse av andra människor, är lyhörd och har tid för att vara kontaktperson i din vardag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

Får jag någon ersättning?

Att vara kontaktperson är ett uppdrag som bygger på frivillighet. Du ersätts med ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är skattepliktigt och kan variera beroende på uppdragets omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka de utlägg som du har i samband med ditt uppdrag.

 Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb